CO2 Reductie

Roefs Group vindt het vanuit haar Lean & Green - filosofie belangrijk om op verschillende manieren invulling te geven aan duurzaam ondernemerschap. De CO²-prestatieladder is daar een belangrijk middel in. Het stelt ons in staat ons energieverbruik en onze CO²-emissie in kaart te brengen én te verminderen.

De CO₂-prestatieladder is een initiatief van de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden & Ondernemen) en is in het leven geroepen om bedrijven te stimuleren CO₂-bewust(er) te handelen.

De carbon footprint (CO₂-uitstoot), de vooropgestelde doelstellingen en de mate waarin deze behaald worden in kaart gebracht in het voortgangsrapport.

De aanpak om tot Energie- & CO₂-reductie te komen staat beschreven in het Energie Management Actie Plan.

Onze doelstellingen en resultaten kan u via onderstaande link terugvinden:

Resultaten 2019: /sites/default/files/FOR%2006%2009%20Voortgangsrapport%202019_0.pdf

Roefs Group draagt transparantie hoog in het vaandel dus ook als het gaat over haar energiebeleid en CO₂-reductiebeleid.

Meer informatie vind je terug in het communicatie plan. /sites/default/files/FOR%2006%2004%20Communicatieplan%20CO2PL%2024%2010%202020.pdf

Bijkomende informatie kan je vinden op de SKAO-website via www.skao.nl

Roefs Group wisselt kennis over en ervaring met de energiereductie uit met haar stakeholders. Door het invoeren van de CO₂-Prestatieladder (voor wat broeikasgassen betreft) willen wij onze globale milieu-impact continu verbeteren.

De initiatieven voor het CO₂-reductie waaraan wij deelnemen, vind je terug in onze initiatievenlijst.
/sites/default/files/FOR%2006%2006%20Iniatieven%20CO2PL%2024%2010%202020.pdf