Druppel Roefs

Baggerwerken

streep-01

BAGGERWERKEN VOOR UW VIJVER, KLEINE WATERLOPEN EN KOKERS

Baggeren omvat alle werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van slib en andere lagen van de waterbodem. Het wegzuigen van het slib zuivert en verhoogt het zuurstofgehalte van het water, waardoor u van een gezonde vijver kan genieten.

Net als autowegen hebben poldersloten, vaarwegen en grachten onderhoud nodig. Zand en slib zinken naar de bodem. Hierdoor worden de wateren langzaam steeds minder diep. Door te baggeren  voeren sloten voldoende regenwater af. Ook zijn een schone bodem en voldoende waterdiepte belangrijk voor de natuur. 

Wij baggeren zowel vijvers als grote kokers, maar ook uw baangrachten.

Overtuigd om met ons samen te werken?

Overtuigd om met ons samen te werken?