Druppel Roefs

CO2 prestatieladder

streep-01
c02 prestatieladder

CO2 Reductie

Duurzaam ondernemeN

Roefs Group vindt het vanuit haar Lean & Green – filosofie belangrijk om op verschillende manieren invulling te geven aan duurzaam ondernemerschap. De CO²-prestatieladder is daar een belangrijk middel in. Het stelt ons in staat ons energieverbruik en onze CO²-emissie in kaart te brengen én te verminderen.

CO₂-prestatieladder

De CO₂-prestatieladder is een initiatief van de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden & Ondernemen) en is in het leven geroepen om bedrijven te stimuleren CO₂-bewust(er) te handelen.

De carbon footprint (CO₂-uitstoot), de vooropgestelde doelstellingen en de mate waarin deze behaald worden in kaart gebracht in het voortgangsrapport. De aanpak om tot Energie- & CO₂-reductie te komen staat beschreven in het Energie Management Actie Plan.

Energie- en CO₂-reductiebeleid

Roefs Group draagt transparantie hoog in het vaandel, dus ook als het gaat over haar energiebeleid en CO₂-reductiebeleid. Meer informatie vind je terug in het communicatieplan. Bijkomende informatie kan je vinden op de SKAO-website via www.skao.nl.

CO₂-reductie initiatieven

Roefs Group wisselt kennis over en ervaring met de energiereductie uit met haar stakeholders. Door het invoeren van de CO₂-Prestatieladder (voor wat broeikasgassen betreft) willen wij onze globale milieu-impact continu verbeteren.

De initiatieven voor het CO₂-reductie waaraan wij deelnemen, vind je terug in onze initiatievenlijst.

CO₂ -Bewust Certificaat

Overtuigd om met ons samen te werken?