Druppel Roefs

Grondverzet met grondzuigwagens

streep-01

Grondzuigwagens

Grondverzet met grondzuigwagens is snel, veilig en efficiënt

Handwerk is om redenen van kosten of arbeidsbeleid vaak niet haalbaar. Staat u voor complexe en risicovolle graafwerken?

Dan heeft Roefs voor u de ideale oplossing: de zuigmachine. Deze geavanceerde machines zuigen alle voorkomende grondsoorten, zowel droog als nat.

De zuigmachine biedt het economische alternatief!

Door het uitgebreide aanbod aan verschillende types grondzuigwagens kunnen we ons flexibel opstellen en is de machine direct inzetbaar. We gebruiken hiervoor de 2+ en de 3 turbine zuigwagens met hollandse- of krachtarm. De vrachtwagen heeft relatief weinig ruimte nodig. 

Omdat hij zelf zuigt en het materiaal opslaat, is de zuigmachine ideaal om te worden ingezet op drukke plaatsen in de bebouwde kom, waardoor de overlast tot een minimum beperkt blijft.

Multifunctioneel en inzetbaar

De zuigmachine kan grond, klei, grind, zand, modder, water, gruis, stof en stenen tot een diameter van 250mm opzuigen. Hij kan ingezet worden voor diverse toepassingen.

Grondwerken

 • Graafwerken bij kabels en leidingen in de stad
 • Voorbereiden van sleuven in alle grondsoorten
 • Reiniging van verstopte straatkolken
 • Puttenbouw / sanering
 • Huisaansluitingen
 • Verwijderen van uitpomp- en afbreukmateriaal in moeilijk toegankelijke gebieden
 • In- en uittredegaten bij horizontale boringen
 • Zuigen over lange afstanden

Landschapsbeheer

 • Blootleggen van boomwortels
 • Tuin- en vijveronderhoud
 • Uitgraven van zwembaden

Saneren van woningen, gas- en tankstations

 • Opzuigen van divers bouw- en sloopafval
 • Blootleggen van funderingen en buitenmuren
 • Keldersaneringen
 • Voorboringen voor staalnames
 • Verwijderen van dakgrind

Werken in een kleine ruimte

Bij veel grondwerken zijn niet alle kabel- en leidinggegevens beschikbaar, of liggen ze net iets anders dan de tekening aangeeft. Gebruikmaken van de zuigmachine is dan de veiligste oplossing.

Door voor zuigen te kiezen i.p.v. graven voorkomt u kabel- en leidingschade. Bovendien bespaart u veel tijd, doordat er niet met de hand gegraven hoeft te worden.

Capaciteitsvergelijking handmatig graven vs. zuigmachine

Capaciteitsvergelijking handmatig graven vs zuigmachine

ZUIGMACHINE NODIG?​

Contacteer ons vandaag nog!