Druppel Roefs

Nutsleidingen en Horizontale boringen

streep-01

Aanleg, onderhoud en herstellingen van leidingen

EEN OPLOSSING VOOR IEDERE LEIDING​

Roefs kan u helpen met de aanleg, uitbreiding, onderhoud en herstelling van leidingen.

Nutsvoorzieningen zoals drinkwaterleiding, brandleiding, toevoerleiding, gasleiding, riolering, elektriciteitskabels, openbare verlichting, seinkabels, tubes, wachtbuizen, telefoonkabels,… behoren ook tot ons gamma.

Leidingen en huisaansluitingen in PVC, HDPE, PE, ductiel, gietijzer,… het aanbod is moeilijk af te lijnen en strekt zich bovendien tot het afwerken van totaalprojecten.

Door diverse investeringen in het machine- en materiaalpark staat de firma in voor zowel de graafwerken, PE-laswerken, coatingsherstellingen, boringen en de heraanleg van de bestratingen.

Ondergrondse brandleiding

 Als eigenaar of beheerder van een bedrijf bent u verantwoordelijk voor het leveren van voldoende bluswater. De beschikbaarheid van voldoende watercapaciteit is dan bepalend. In sommige gevallen heeft u voldoende aan een publieke bluswatervoorziening, maar vaak is deze niet toereikend. Uw bouwvergunning, gebruiksvergunning, de polisvoorwaarden van uw verzekeraar of de lokale brandweer stelt de eisen aan uw bluswatervoorziening. Als publieke bluswatervoorziening niet volstaan moet u zelf alternatieven voorzien.

Ondergrondse bluswaterleidingen, ook wel eens genoemd de ‘droge’ brandleidingen, vallen vaak in de categorie van ongeziene en vergeten elementen.

Welke mogelijkheden zijn er, welke vereisten vraagt men:

  • leidingen in PE (=polyethyleen) of GIJ (gietijzer)
  • gewone of PIV-afsluiters
  • inplanting van de bovengrondse hydranten
  • diameter van leidingen en toestellen

U kan bij Roefs terecht voor een gepaste oplossing.

Bestratings- of rioleringswerken

Vervanging of renovatie van rioleringen

Door ouderdom en slijtage is het soms nodig om bestaande rioleringen te renoveren of te vervangen. Nieuwe innovatieve renovatie methodes bieden vaak een alternatief voor het vervangen. Ieder rioolstelsel vraagt echter om een andere renovatiemethode.

Roefs Group heeft uitgebreide ervaring in het renoveren van rioleringen, relinen, plaatsen van deelkousen en quicklocks. Tal van steden, gemeenten, intercommunales en bedrijven doen beroep op ons voor hun rioolbeheer. Uiteraard leveren wij deze diensten ook aan particulieren. Indien gewenst ontvangt u na uitvoering van de werken een attest.

Na een eerste plaatsbezoek adviseren wij u op basis van onze kennis en jarenlange ervaring over de meest geschikte vernieuwingsmethode voor uw riolering.

Quicklocks of relining

We kunnen ook quicklock plaatsen. Dit is een goedkope manier om wortelingroei, zandinloop, scheurvorming en meer te herstellen. Dankzij de eenvoudige en snelle plaatsing is er weinig overlast voor u. De quicklocks zijn geschikt voor herstellingen van buizen uit beton, PVC, keramiek, PE, …

Met relining kunnen we uw riolering renoveren zonder dat we iets moeten openbreken. Dat doen we dankzij relining, ook wel de kousmethode genoemd. Dat is de ideale methode om bestaande leidingen, inclusief bochten op een efficiënte manier te herstellen. We doordrenken de van polyester gemaakte kous met twee componenten epoxyhars.

Quick lock

Beschadigde of verzakte oprit?

Na een rioolrenovatie is de oprit voor een stuk uitgebroken. Het kan een hele klus worden om deze weer goed en heraangelegd te krijgen. Daar helpen wij u graag mee. Zo kunnen wij u tot en met de afwerking van het project van dienst zijn.

Ook wanneer uw oprit om een andere reden beschadigd of verzakt is en aan vernieuwing toe is, kunnen wij u ongetwijfeld helpen. 

Zoekt u dus nog iemand om uw oprit te herstellen? Reken op Roefs NV voor de herstellingswerken van uw oprit, parking of terras, al dan niet in combinatie met rioleringswerken.

Horizontale boringen

Leidingen aanleggen zonder grondwerk

Horizontaal boren maakt het mogelijk om uw ondergrondse kabels of leidingen aan te leggen zonder dat aanzienlijk grondwerk moet worden verricht. Wij verzorgen booropdrachten voor bedrijven en openbare instanties, maar ook voor particulieren.

Horizontale boringen zijn mogelijk onder wegen, parkings, opritten, beken, vijvers, hagen, huizen of fabriekshallen en onder een talud.

De voordelen van horizontale boringen

  • Een boring neemt geen ruimte in beslag. Terwijl een sleuf graven over het gehele traject erg veel ruimte in neemt.
  • Milieuvriendelijk: de schade aan natuur en milieu is nihil.
  • Geen hinder voor scheeps- en wegverkeer.
  • Geen verzakkingen en zettingen van de omgeving.
  • Lagere kosten in vergelijk met graaf- en herstelwerkzaamheden.

Een overzicht van de voornaamste nevenactiviteiten

Betonwerken, bekistingswerken, ...

Wat Roefs naast het aanleggen van nutsleidingen nog allemaal voor u kan betekenen, zijn betonwerken, bekistingswerken, bouwen van watervangputten, diverse bestratingswerken, rioleringswerken, kabelwerken, horizontale boringen, controle en herstelling van coatings van zuurstof- en waterstofleidingen, controle brandkranen en afsluiters,…

wil u meer info over wat we voor u kunnen betekenen

Wenst u meer info over een van onze diensten en wil u weten wat voor u de beste oplossing zou kunnen zijn?

Overtuigd om met ons samen te werken?

Neem vandaag nog contact op voor een passende oplossing voor de aanleg, onderhoud of herstelling van uw nutsleidingen.