Met de overname van jansen, nemen we ook een heel deel geschiedenis en kennis over!

Deel dit bericht

In 1969 werd de eenmanszaak Jansen opgericht door Willy Jansen en zijn echtgenote Corry Kooremans. De eerste activiteiten van de firma richtten zich op het loonwerk, maar al vlug ging de firma zich specialiseren in de wereld van de drinkwaterleiding en andere nutsvoorzieningen.

In 1990 werd de naamloze vennootschap Jansen opgericht. Nadien werkten beide firma’s complementair en in 1998 werd de eenmanszaak uiteindelijk volledig geïntegreerd in de naamloze vennootschap.

Het roer werd in 2000 overgenomen door de zoon ~ opvolger Johnny Jansen en zijn echtgenote Elly Bruurs.

De activiteiten werden in 2004 uitgebreid met de grondzuigwerken. De start werd gemaakt met de 1-turbine zuigmachine en werd op korte tijd verder uitgebreid naar de krachtigere 2-turbine zuigwagens met keuze uit de Hollandse arm en de Krachtarm.

Ondernemingen Jansen NV is een VCA-gecertificeerd bedrijf sinds 2008.

Door de sterke evolutie en groei in de grondzuigwereld werd in augustus 2013 de firma opgesplitst in Ondernemingen Jansen NV en Jansen Grondopzuiging BVBA. Sindsdien neemt Ondernemingen Jansen NV de nutsvoorzieningen voor zijn rekening, terwijl Jansen Grondopzuiging BVBA zich specialiseert in alle grond- en zuigwerken. De beide firma’s beschikken sindsdien dan ook over het VCA-certificaat.

De 3-turbine zuigwagen maakte in het najaar van 2013 het wagenpark compleet.

In 2015 stond de teller aldus op 6 zuigwagens.

Met bijzondere aandacht voor energie, milieu en EPB zijn in 2016 de nieuwe bedrijfsgebouwen in gebruik genomen.

Jansen Grondopzuiging BVBA sloot zich in 2017 aan bij de Stichting Industriële Reiniging en is sindsdien SIR gecertificeerd.

Eind 2018 is de 7de zuigwagen in bedrijf gesteld en in 2019 wordt het machinepark compleet met een 8ste grondzuigwagen.

Jansen Ondernemingen NV en Jansen Grondopzuiging BVBA kunnen hun klanten totaaloplossingen aanbieden, waarbij de werf-/projectleiders de werven in goede banen leiden vanaf de planaanvraag, de voorbereidingen, de opstart, de continue opvolging tot en met de oplevering.

Beide firma’s zijn heden solide bedrijven die uitgegroeid zijn tot volwaardige begrippen in hun sector. Een uitgebreide lijst van voorname en vaste opdrachtgevers zorgen voor de stabiliteit van de bedrijven. De knowhow dat elk bedrijf bezit, een brede waaier van activiteiten en een gemotiveerd personeelsteam staan borg voor de toekomst.

Meer info of vragen? Contacteer ons!